26 OKTOBER 2016 | 13.45-20.30 UUR

MANEGE ONDER DE LINDE, HELOMAREED 4, BEETSTERZWAAG

SYMPOSIUM PROJECT 100PK

PAARDRIJDEN VOOR 100 JONGEREN MET EEN BEPERKING

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan de paardensport veel meer inhouden dan slechts een prettige vrijetijdsbesteding. Samen met vijf noordelijke maneges (aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG), zet het fonds zich nu in om 100 kinderen aan het paardrijden te krijgen. Tijdens het Symposium 100PK nemen de maneges en betrokken behandelaars u mee langs de therapeutische en psychische effecten van de paardensport op kinderen met een beperking. Met dit symposium (lezingen en workshops) willen wij uw kennis ten aanzien van de therapeutische werking van de hippische sport vergroten en u wellicht nieuwe inzichten verschaffen. Er is tevens alle gelegenheid om met collegabehandelaars en specialisten van gedachten te wisselen.

Geïnteresseerd?
Schrijf u zo snel mogelijk in. De kosten voor deelname zijn €35,- en komen volledig ten goede aan het 100PK project. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

LEZINGEN

PAARDRIJDEN, SPORT OF THERAPIE?
GOED VOOR IEDER KIND MET EEN BEPERKING?

Dr. Heleen Reinders en Drs. Marja Meinsma

Wat kan paardrijden betekenen voor kinderen met een cerebrale parese? Of wat kan het juist níet betekenen? Tijdens de lezing wordt eerst een update gegeven van wat hierover bekend is uit onderzoek. Daarna wordt ingezoomd op patiënten die baat hebben bij paardrijden. Waarom werkt het voor hen? Wat gebeurt er qua houding en balans, welke reactie lokt de beweging van het paard uit op de motoriek van het kind? Door middel van een casus en beeldmateriaal krijgt u een nieuwe kijk op de combinatie kind, motoriek en paardrijden.

Heleen Reinders is bewegingswetenschapper en onderzoeker bij Revalidatie Friesland. Zij deed breed onderzoek naar revalidatie; vooral ligt haar hart bij kinderrevalidatie. Zij promoveerde op een onderzoek naar motorische problemen bij kinderen met leukemie.

DR. HELEEN REINDERS
REVALIDATIE FRIESLAND

Marja Meinsma werkt als kinderrevalidatiearts bij Revalidatie Friesland. Zij heeft jarenlange ervaring met zowel kleine kinderen als jongeren. Zij is enthousiast over de mogelijkheden van paardrijden voor kinderen met een motorische beperking.

DRS. MARJA MEINSMA
REVALIDATIE FRIESLAND

(NIET) BEWEGEN EN HET BREIN

Prof. Dr. Erik Scherder (bekend van DWDD)

Onderzoeken hebben een directe relatie aangetoond tussen lichamelijke activiteit en de activiteit c.q. werking van de verschillende hersennetwerken. Pijnverwerkende hersennetwerken zijn gelijk aan de hersennetwerken die een rol spelen in cognitieve processen. Daarnaast is een directe relatie aangetoond tussen lichamelijke (in)activiteit, cognitie en gedrag.
Prof. Dr. Erik Scherder belicht in zijn lezing de invloed van lichamelijke (in)activiteit op het functioneren van en aandoeningen aan het brein.

Na zijn opleiding tot fysiotherapeut studeerde Erik
Scherder psychologie aan de VU met als specialisatie
neuropsychologie, waarin hij in 1995 promoveerde.
Thans is hij hoogleraar Klinische Neuropsychologie
aan de VU in Amsterdam. Hier geeft hij leiding aan
het onderzoeksprogramma Neuropsychologie van
neurodegeneratieve ziekten.

PROF. DR. ERIK SCHERDER
VU AMSTERDAM

WORKSHOPS

FILMPRESENTATIE LIGBEDZADEL

BALANSRUITERS, EMMELOORD

STAPS, STEENWIJK

 

Stichting Balansruiters in Emmeloord biedt mensen met een beperking de gelegenheid om al paardrijdend ‘los’ te komen van hun handicap, rolstoel en andere dagelijkse beperkingen. Tijdens de filmpresentatie vertellen een bewegingstherapeut en een fysiotherapeut over hun ervaringen met het ligbedzadel van Balansruiters. Bijvoorbeeld over een rijdster waarvan de schouder- en nekspieren duidelijk sterker zijn geworden en die ook minder last had van vastzittend slijm. Ook vertellen ze over de bewegingen van het paard die een belangrijke prikkel zijn voor de spieren. Balansruiters heeft een adviescommissie die vooraf vanuit medisch en pedagogisch perspectief bekijkt of een kind kan rijden. Hierin zitten een docent speciaal onderwijs, fysiotherapeut, arts en een instructeur aangepast rijden. Na afloop van de film is er gelegenheid tot vragen stellen aan een intructeur aangepast rijden en de betrokken fysiotherapeut.
www.balansruiters.nl
www.staps.info

PAARDRIJDEN KIJKEN OF ZELF ERVAREN

MANEGE ONDER DE LINDE,

BEETSTERZWAAG

 

Zelf ervaren en zien hoe het is om paard te rijden. Daar draait het om tijdens deze workshop. Hoe voelt het om zelf op een paard te zitten? Of wat ziet u als toeschouwer; wat doet de beweging van het paard met de ruiter? Paardrijden is een activiteit waarbij veel spieren worden gestimuleerd. Onder begeleiding van instructeurs aangepast paardrijden en kinderfysiotherapeuten leert u wat paardrijden doet voor de balans, motoriek en oog-handcoördinatie. Manege Onder de Linde heeft verschillende soorten zadels en aangepaste materialen zoals een lift. Hierover krijgt u uitleg en u kunt ze indien gewenst zelf uitproberen. Paardrijden geeft rust, ontspanning en zelfvertrouwen. Tijdens de workshop ziet u dit met eigen ogen en u leert hoe paardrijden kan bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren met een beperking.
www.manegeonderdelinde.nl

THERAPEUTISCHE EFFECTEN
VAN PAARD OP RUITER

KLEIN HERMANA, MINNERTSGA

 

Hoe kan het dat paardrijden bij mensen met een fysieke of mentale beperking zoveel positieve resultaten oplevert? Ervaar tijdens deze workshop wat de pararuiter beleeft. Voel, beleef en verwonder u! Simone Snijder: instructeur aangepast paardrijden, bachelor of social work, bewegingstherapeut voor paarden, trainer en coach voor ruiter en paard. Harmet van der Meer: hippisch oefentherapeut cesar, ruiter en flexchair trainer, body en mind trainer en coach.
www.kleinhermana.nl

FILMPRESENTATIE
HUIFBEDRIJDEN

DE BAANDER, MEPPEL

 

Stichting PGM De Baander laat tijdens haar film de positieve effecten van huifbedrijden zien. Huifbedrijden maakt paardrijden mogelijk voor meervoudig gehandicapten, veelal mensen die geen zitbalans hebben. Eén van de instructeurs aangepast paardrijden van de manege zal u hierover alles vertellen. Tijdens het huifbedrijden hoeft de ruiter zelf niets te doen. De kracht zit ‘m in het zich laten bewegen, dit geeft pure en totale ontspanning. Maar de effecten gaan verder. Zo blijkt in de praktijk dat huifbedrijden ook kan resulteren in obstipatievermindering en het losmaken van vastzittend slijm in de longen. De film geeft voorlichting over de diverse vormen van paardrijden maar ook over de andere activiteiten op de Baander. De manege zet zich in voor participatie en emancipatie van mensen met een beperking; zowel door het paardrijden als activiteiten waaraan valide mensen kunnen deelnemen. Na de film beantwoordt één van de instructeurs aangepast paardrijden graag uw vragen.
www.pgmmeppel.nl

DEMONSTRATIE

RIXT VAN DER HORST
PARA DRESSUURAMAZONE
GENOMINEERD VOOR DEELNAME PARALYMPISCHE SPELEN 2016 IN RIO

Rixt van der Horst is een para dressuuramazone uit Grou, uitkomend in de grade II. In 2014 won zij op de Wereldruiterspelen in Normandië twee individuele gouden medailles en één zilveren teammedaille met haar paard Uniek N.O.P.. Ook werd zij uitgeroepen tot Rabo Talent van het Jaar 2014. Een grote droom van Rixt is om mee te doen met de Paralympics in Rio 2016. Hiervoor is ze hard aan het trainen en ze hoopt haar droom te bereiken met behulp van goede trainingen, begeleiding en sponsoren.
www.rixtvanderhorst.nl

PROGRAMMA

13.45 – 14.15 Ontvangst
14.30 uur Opening en welkomstwoord
14.45 – 15.45 Lezing: ‘Paardrijden, sport of therapie? Goed voor ieder kind met een beperking?’
door Dr. Heleen Reinders en Drs. Marja Meinsma
15.45 – 16.00 Korte pauze
16.00 – 17.00 Lezing: ‘(Niet) bewegen en het brein’
door Prof. dr. Erik Scherder (bekend van DWDD)
17.15 – 17.30 Korte pauze
17.30 – 19.30 Workshops door de deelnemende maneges project 100PK; gericht op bewegen
19.30 – 20.30 Buffet en demonstratie Rixt van der Horst, para dressuuramazone
Genomineerd voor deelname aan de paralympische spelen 2016 in Rio
20.30 Afsluiting

FOPPE FONDS

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!
Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan.

Benieuwd naar het Foppe Fonds?
Kijk deze video.

INSCHRIJVEN

Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Telefoonnr.
Instelling/organisatie
* verplichte velden

PARTNERS

CONTACT PROJECT 100PK

Een initiatief van:
 

 
 
telefoon+31 (0) 6 1234 3803
e-mailinfo@onbeperktingalop.nl